Lütfen, "Sık Sorulan Sorular" sayfasını dikkatli bir biçimde okuyun.


27 Ocak - 3 Şubat
2018
Karabük Üniversitesi

       

Ana Sayfa

Kurs Listesi

Güncellemeler için takip edin.

GNU/Linux: Geliştiriciler İçin

 
Geliştiricilerin günlük yaşamında GNU/Linux dağıtımlarını kullanabilmeleri için gereken temel eğitim hedeflenmektedir.
 
Kurs Sorumlusu/Sorumluları: Hakan Uygun
Eğitmen/Eğitmenler: Hakan Uygun, Abdullah Çalışkan
 
Eğitmene iş günlerinde izin vererek kursun yapılmasına sağladığı katkıdan ötürü Özgür Yazılım A.Ş.’ye teşekkür ederiz.
 
Katılımcılar için ön-şartlar:

Temel programlama bilgisine(değişkenler, koşullar, döngüler, vs.) sahip olmak ve herhangi bir programlama dilinde yazılım geliştirebilmek.
 
Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım:

Geliştirme araçları için yeterli güçte kişisel bilgisayarları, tercihen fiziken ya da en azından bir sanal makine üzerinde OpenSuSE 42.3 kurulu olması.
 
Kurs İçeriği:

* Giriş
– Özgür Yazılım nedir?
– GNU/Linux Tarihçesi
– Geliştiricinin işletim sistemi önemli mi?
– Programlama dil aileleri ve araç kutusu
* Çevremizi Tanıyalım
– KDE/Gnome Masaüstü
– Günlük, kişisel uygulamalar (ofis, e-posta, müzik v.b.)
– Terminalden korkma!
* GNU/Linux Kabuk ve Dosya Sistemi
– Temel dosya sistemi
– Temel kabuk komutları
– Temel kullanıcı yetkileri
– Paket/Depo sistemleri
* Temel Ağ Kavramları
– Ağ ayarları
– Firewall
– SSH
– DNS
* Geliştirme Araçları Kurulumu ve Yönetimi
– Java Teknolojileri
– Ruby Teknolojileri
– Python Teknolojileri
– PHP Teknolojileri
– Node.JS Teknolojileri
– Ve diğerleri
* Editor ve IDE
– Terminal Düzenleyicileri (VI/Emacs/Nano vb.)
– GUI Düzenleyicileri (KWrite/Gedit vb.)
– Yeni Nesil (Atom/VC vb.)
– IDE’ler (Eclipse/Netbeans/KDevelop vb.)
* Sürüm Takip Sistemleri
– Git Vs. SVN
– Git kurulum ve kullanımı
– Git yardımcı araçları
* Sunucular
– Web Sunucular (Apache, Ngnix vb.)
– Veri Tabanı Sunucuları (MySQL, PostgreSQL vb.)
– Ve diğerleri
* Biraz daha fazla Bash
– Ortam değişkenleri ve bashrc
– Yardımcı küçük programlar (grep, sed, awk, tail, cat, mc, tar, vb.)
– Betik yazımı
– Sistem izleme (top, htop, iostat, netstat vb.)
* Sanallaştırma
– VirtualBox
– Vagrant-Otto
– Docker