Lütfen, "Sık Sorulan Sorular" sayfasını dikkatli bir biçimde okuyun.


27 Ocak - 3 Şubat
2018
Karabük Üniversitesi

       

Ana Sayfa

Kurs Listesi

Güncellemeler için takip edin.

Özgür Yazılımlarla Haritalama ve Konumsal Uygulama Geliştirme

 
Açık kaynak paketler kullanarak, veri tabanından son kullanıcıya harita altyapısı oluşturulması ve konum bazlı uygulama geliştirilmesi. Bu konuda Postgresql, Postgis, Geoserver, LeafletJs eğitimlerini
kapsayacaktır.
 
Kurs Sorumlusu/Sorumluları: İbrahim Sarıçiçek, Balkan Uraz
Eğitmen/Eğitmenler: İbrahim Sarıçiçek, Balkan Uraz
 
Katılımcılar için ön-şartlar:

Temel GNU/Linux, veritabanı yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, temel JavaScript, HTML.
 
Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım:

Kişisel bilgisayar, GNU/Linux Ubuntu
 

Kurs İçeriği:

* Postgis
– Postgres, Postgis ve Quantum Gis Yükleme (Windows, Ubuntu, Centos veya Fedora),
– Gis Kavramları ve Kullanım Alanları
– Projeksiyon, postgis projeksiyon tabloları, EPSG kodları,
– Postgis masaüstü, webde kullanımı ve web haritalama araçları,
– Postgis 2.0 ve öncesi default tablolar
– geometry_columns, spatial_ref_sys
– Postgis’den diğer formatlara ve diğer formatlardan Postgis’e veri aktarımı
– Quantum Gis
– psql2shp, ogr2ogr
– backup-restore
– Indexler ve Kısıtlamalar (costraints)
– gist index oluşturma ve kullanımı
– geometri, boyut, projeksiyon kısıtlamaları
* Mekansal(spatial) Tablo Yönetim Fonksiyonları
* PostGIS Geometri Üretim Fonksiyonları
– geomfromtext, makebox, makeline, makepolygon, vs…
* PostGIS Geometri Erişim Fonksiyonları
– x, y, centroid, pointn, geometrytype, isvalid vs…
* Geometri Değiştirme Fonksiyonları
– force2d, translate, transform, vs…
– Geometri Çıktı Fonksiyonları; astext, askml vs…
– Operatörler &&,@,<->, vs…
* PostGIS Geometrik İlişkiler ve Ölçümler
– area, length, intersects, touches, within, vs…
* Geometri İşleme Fonksiyonları
– buffer, union, simplfy, vs…
* Linear Referencing
– linelocatepoint, lineinterpolatepoint, vs…
* workshop + sınav
* Geoserver
– Web Map Service (WMS), Web Feature Service(WFS) kavramları, (TMS) Tile Map Service
– Tile mantığı
– Google Maps ile uyumluluk ve Google
projeksiyon,
– Geoserver kurulumu.
– Temel arayüz tanıtımı
– Layer tanımı ve çıktı tipleri (geojson, kml, png vs)
– Postgis vektör data ile workspace, store, katman oluşturma, görüntüleme
* Kartoğrafik renklendirme
– Oluşturulan wms katman gösterim
– Oluşturulan wfs katman gösterim
– Wfs filtrelemeler (sözel, coğrafi) Cql örneği
– Bir sql yazıp katman olarak çağırma
– Point, poligon, line görselleştirme
– Etiket görselleştirme
– Özniteliğe göre görselleştirme
– Raster ekleme
– Tile cacheleme
* LeafletJs
– Map.on eventleri,
– Layer tipleri, google, yandex, wms
– Geojson katman ekleme, objelere tıklama, style ekleme
– Pluginler
– Cluster ile gruplama
– Omnivore ile wkt, kml gösterme
– Shp dosya gösterimi, çizim araçları
– Marker ekleme ve animated, bouncing, moving özellikleri
– Heatmap ile yoğunluk haritaları