Lütfen, "Sık Sorulan Sorular" sayfasını dikkatli bir biçimde okuyun.


27 Ocak - 3 Şubat
2018
Karabük Üniversitesi

       

Ana Sayfa

Kurs Listesi

Güncellemeler için takip edin.

Spring ile REST API Geliştirme

Örnek​ ​ bir​ ​ REST​ ​ API​ ​ uygulaması​ ​ üzerinde​ ​Spring teknolojileri​ ​ ve​ ​ bir​ ​ uygulama​geliştirilirken​ ​yaşanan süreçler​ ​ anlatılacaktır.​ ​ Ağırlıklı​ ​ olarak​ ​ Spring​ ​WebMVC​ ​ çatısı​ ​ işlenecektir.
 
Kurs Sorumlusu/Sorumluları: Ömer Özkan
Eğitmen/Eğitmenler: Ömer Özkan, Mehmet Arı
 
Eğitmene iş günlerinde izin vererek kursun yapılmasına sağladığı katkıdan ötürü OpsGenie’ye teşekkür ederiz.
 
Katılımcılar için ön-şartlar:

* Okuduğunu​ ​ anlayacak​ ​ düzeyde​ ​İngilizce bilgisi,
* Java​ ​ programlama​ ​ dili​ ​ ve​ ​ araçları​ ​ile​ ​daha önce​ ​ proje​ ​ geliştirmiş​ ​ olmaları,
* HTTP​ ​ ve​ ​ temel​ ​ düzey​ ​ ağ​ ​ bilgisine​ ​sahip olmaları,
* Daha​ ​ önce​ ​ herhangi​ ​ bir​ ​ veritabanı kullanan​ ​ bir​ ​ uygulama​ ​ geliştirmiş​ ​olmaları,
* Tercihen​ ​ versiyon​ ​ kontrol​ ​ sistemi kullanmaları​.

Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım:

Kendi​ ​ dizüstü​ ​ bilgisayarları​ ​ ile​ ​ beraber sistemlerine:
* OpenJDK​ ​ 8
* IntellijIdea​ ​ Topluluk​ ​ versiyonu​ ​veya Spring​ ​ Tool​ ​ Suite (​https://spring.io/tools​)
* Insomnia​ ​ Rest​ ​ istemcisi (https://insomnia.rest/​​)
* Maven (​https://maven.apache.org/install.html​)
* Git​ ​ (https://git-scm.com/downloads​)
uygulamaları​ ​ kurmaları gerekmektedir.

Kurs İçeriği:

* URL​ ​ Tasarımı
* HTTP​ ​ Metodları
* CRUD​ ​ İşlemleri
* Kimlik​ ​ Doğrulama​ ​ ve​ ​ Yetkilendirme
* Arama​ ​ ve​ ​ Filtreleme
* Request​ ​ ve​ ​ Response​ ​ Formatı
* Spring​ ​ Core/Boot
* Spring​ ​ Boot​ ​ Hakkında
* Dependency​ ​ Injection,​ ​ IoC​ ​ kavramları
* Bean​ ​ Validation
* Yapılandırma​ ​ (Configuration)
* Spring​ ​ Web​ ​ MVC
* NIO
* Controller
* Exception​ ​ Handling
* Servlet​ ​ Filter​ ​ ve​ ​ Interceptor
* Argument​ ​ Resolvers
* Controller​ ​ Advice
* MVC​ ​ Tasarım​ ​ Deseni
* “Back-end​ ​ for​ ​ Front-end”​ ​ kavramı
* Katmanlı​ ​ mimariler
* Çevik​ ​ yaklaşım
* JPA​ ​ – ​ ​ Spring​ ​ Data